ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| established = [[25 มกราคม]] [[พ.ศ. 2510]] <br><small>(วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก)</small> <br>[[28 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2517]] <br><small>(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก)</small> <br> [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2533]] <br><small>(มหาวิทยาลัยนเรศวร)</small>
| head_label = นายกสภาฯ
| head = [[กระแส ชนะวงศ์|ศ.(พิเศษ)ศาสตราจารย์นายแพทย์ นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์]]
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[ปรีชา เรืองจันทร์| ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์]]<br>{{เทาเล็ก|(รักษาการ)}}
| students = 22,228 คน {{เทาเล็ก|(ปีการศึกษา 2557)}}
| เพลง = มาร์ชมหาวิทยาลัยนเรศวร (มาร์ช มน.)
4,990

การแก้ไข