ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
#อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ (อาคารเรียนรวมและโรงละคร)
#อาคารอเนกประสงค์
#อาคารสำนักหอสมุด อาคารแสงเทียน (อาคารหลังเดิม)
#อาคารสำนักหอสมุด อาคารเรียนรู้ (อาคารหลังใหม่)
#อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ใช้นิรนาม