ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[กาญจนาปรีชา เงารังษีเรืองจันทร์|ศ.( ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ) ดร.กาญจนาปรีชา เงารังษีเรืองจันทร์]]<br>{{เทาเล็ก|(รักษาการ)}}
| students = 22,228 คน {{เทาเล็ก|(ปีการศึกษา 2557)}}
| เพลง = มาร์ชมหาวิทยาลัยนเรศวร (มาร์ช มน.)
ผู้ใช้นิรนาม