ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = สากลรัชฎา ฐินะกุลสุริยกุล ณ อยุธยา<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/248/1.PDF</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ =
34,995

การแก้ไข