ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ"

== การทำงาน ==
 
แล้วกลับมารับราชการต่อที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผู้บุกเบิกวิธีการผ่าตัดใหม่ ๆ ในเด็ก และทารกของประเทศไทยจน
ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เมื่ออายุ 39 ปี
 
จากนั้นเริ่มปี 2539 – 2552 เข้าสู่แวดวงบริหารการศึกษา เป็นรองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดีจนถึงรองอธิการบดี ด้านการวิจัยและวิรัชกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2539 – 2552) ในขณะเดียวกันก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐม พยาบาล และสุขภาพของสภากาชาดไทย (ปี 2545 – 2552)
 
ปี 2545 – 2552 ในขณะที่เข้าสู่แวดวงบริหารการศึกษานั้น ก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐม พยาบาล และสุขภาพของสภากาชาดไทย
 
ปี 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง “ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ” ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จึงได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
 
ในวัน 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้กล่าว ปาฐกถาวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ถึงความตั้งใจแน่วแน่ในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันอันเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงไว้
 
== รางวัลที่ได้รับ ==
ผู้ใช้นิรนาม