ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขโดดตรวจสอบ"

บัตรประจำตัวให้
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(บัตรประจำตัวให้)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
[[ไฟล์:EAN-13-3430700025953.svg|thumb|200px|ตัวเลขทางขวาสุด (เลข 7) ในบาร์โค้ดแบบ EAN-13 เป็นเลขโดดตรวจสอบ]]
'''เลขโดดตรวจสอบ''' <ref>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน]</ref> ({{lang-en|check digit}}) คือรูปแบบหนึ่งของ[[การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อน]] (redundancy check) เพื่อ[[การตรวจหาความผิดพลาด]] เป็นตัวเลขหนึ่งหลักหรือมากกว่าซึ่งเทียบเท่าได้กับ[[ผลรวมตรวจสอบ]] (checksum) ซึ่งคำนวณมาจากตัวเลขหลักอื่น ๆ ในชุดหมายเลข เลขโดดตรวจสอบนิยมใช้กับรหัสตัวเลขหรือตัวอักษรขนาดยาว เช่น เลขใน[[บัตรประจำตัวประชาชน]] [[บาร์โค้ด]] [[บัญชีเงินฝาก]] [[บัตรเครดิต]] และหมายเลขของการลงทะเบียนต่าง ๆ
 
[[บัตรประจำตัวประชาชน]] [[บาร์โค้ด]] [[บัญชีเงินฝาก]] [[บัตรเครดิต]] และหมายเลขของการลงทะเบียนต่าง ๆ
 
การตรวจสอบว่าชุดหมายเลขหนึ่ง ๆ ถูกต้องหรือไม่ คือการคำนวณตาม[[สูตร]]ที่กำหนดไว้ ถ้าเลขที่คำนวณได้ตรงกับเลขโดดตรวจสอบ แสดงว่าเป็นชุดหมายเลขที่ถูกต้อง สามารถยอมรับได้ (แต่จะมีในระบบหรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง) ข้อดีของเลขโดดตรวจสอบคือ สามารถป้องกันการปลอมแปลงชุดหมายเลขได้ในระดับหนึ่ง สามารถทำให้เข้ากับมาตรฐานของระบบอื่น แต่ข้อเสียคือหากสูตรที่คำนวณไม่รัดกุมหรือถูกเผยแพร่ในแหล่งสาธารณะ และตัวเลขที่ใช้แทนเลขโดดตรวจสอบก็มีจำนวนจำกัด อาจทำให้สามารถคาดเดาได้และแกะสูตรได้โดยง่าย
ผู้ใช้นิรนาม