ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือปฐมกาล"

(→‎กำเนิดโลก: ปฐมกาล 1 16 ไบเบิ้ลไม่ได้เขียนว่าดวงอะไร)
* วันที่ 2 พระเจ้าทรงสร้างภาคพื้น แล้วทรงแยก[[น้ำ]]ที่อยู่ใต้ภาคพื้น ออกจากน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้น พระเจ้าจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่า [[ฟ้า]] <ref>หนังสือปฐมกาล 1:7-8, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref>
* วันที่ 3 พระเจ้าทรงแยกแผ่นดินออกจากแผ่นน้ำ และทรงเรียกแผ่นน้ำนั้นว่า [[ทะเล]] ทรงเนรมิตให้เกิดพืช ทั้งผัก หญ้า และต้นไม้นานาชนิด
* วันที่ 4 พระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวงต่าง ให้ดวงที่ใหญ่กว่าครองวัน ดวงที่เล็กกว่าครองของภาคพื้นฟ้า เพื่อแยกวันออกจากคืน  ให้เป็นหมายกำหนดฤดู วัน ปี <ref>หนังสือปฐมกาล 1:14, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> และทรงสร้าง[[ดาว]]ต่างๆ
* วันที่ 5 พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเล และนกในอากาศ และทรงอวยพระพรแก่สัตว์เหล่านั้นว่า "จง​มี​ลูก‍ดก​ทวี​มาก‍ขึ้น​จน​เต็ม​น้ำ​ใน​[[ทะเล]] และ​ให้​นก​ทวี​มาก​ขึ้น​บน​แผ่น‍ดิน‍โลก" <ref>หนังสือปฐมกาล 1:22, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref>
* วันที่ 6 พระเจ้าทรงสร้างสัตว์บนแผ่นดิน ได้แก่ สัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่า และทรงสร้าง[[มนุษย์]] โดยตรัสว่า "ให้​เรา​สร้าง​มนุษย์​ตาม​ฉายา​ของ​เรา ตาม​อย่าง​ของ​เรา ให้​ครอบ‍ครอง​ฝูง‍ปลา​ใน​ทะเล ฝูง‍นก​ใน​ท้อง‍ฟ้า​และ​ฝูง‍สัตว์‍ใช้‍งาน ให้​ปก‍ครอง​แผ่น‍ดิน‍โลก​ทั้ง‍หมด และ​สัตว์‍เลื้อย‍คลาน​ทุก​ชนิด​บน​แผ่น‍ดิน​ทั้ง‍หมด" <ref>หนังสือปฐมกาล 1:26, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref>
677

การแก้ไข