เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* 2559 ''[[ทะเลไฟ]]'' ช่อง 7 (รับเชิญ)
* 2560 ''[[มัสยา]]'' ช่อง 7 (รับเชิญ)
* 2561 ''[[สายโลหิต]]'' ช่อง 7
 
=== งานการเมือง ===
ผู้ใช้นิรนาม