ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุ้งนาง ปัทมสูต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
|rowspan="1" align="center"| 2538 ||align="center"| [[ปลาหนีน้ำ]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| จันจิรา (แจ๊ส) ||align="center"| คู่กับ กิติธร ยุพาพินทร์
|-
|rowspan="1" align="center"| 2541 ||align="center"| [[สะพานรักสารสิน (ละครโทรทัศน์)|สะพานรักสารสิน]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|rowspan="1" align="center"| 2546 ||align="center"| [[ไฟน้ำค้าง]] ||align="center"| [[ช่อง 5]] ||align="center"| ||align="center"| รับเชิญ
ผู้ใช้นิรนาม