ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กปปส."

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[สมณะโพธิรักษ์]]
* [[เพาะพุทธ จนฺทเสฏฺโฐ|สมณะเพาะพุทธ จนฺทเสฏฺโฐ]]
|group10 = อื่นๆนักกฎหมาย
|list10 =
* [[กิตติศักดิ์ ปรกติ]]
* [[บวรศักดิ์ อุวรรณโณ]]
|group11 = อื่นๆ
|list11 =
* [[นิติธร ล้ำเหลือ]]
* [[สาธิต เซกัล]]
24

การแก้ไข