ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เธอคือพรหมลิขิต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[ดวงตา ตุงคะมณี]] รับบทเป็น พัชนี เจริญปรีชาพาณิชย์
อดีตประธานบริษัทในเครือเจริญปรีชาพาณิชย์ ย่าของภาวุฒิ เป็นคนเด็ดขาด ฉลาด มีเหตุผล และอยากมีหลานไว้สืบสกุลมาก
* [[รัดเกล้า อามระดิษ]] รับบทเป็น บังอร ประชาบดี (คนดีกลายเป็นนางร้าย)
แม่ของวนิดา เป็นคนปากร้ายใจดี พูดจาตรงไปตรงมา พยายามเข้าใจคนอื่นเสมอ ทำให้ภาวุฒิรักและเคารพบังอรราวกับแม่แท้ๆ
* [[ภรภัทร ศรีขจร]] รับบทเป็น ทยา โรเจอร์ส