ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน"

ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
== สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำพูน ==
** [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน]]
** ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดลำพู[http://www.norththonburi.com/index.php น]
== โรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ==
* [[อำเภอเมืองลำพูน]]
# [[โรงเรียนเมธีวุฒิกร]] "[[วัดพระธาตุหริภุญชัย]]" [[อำเภอเมืองลำพูน]]
# [[โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา]] [[อำเภอป่าซาง]]
# [[วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ|วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ]]
# [[วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน]] [[อำเภอเมืองลำพูน]]
 
ผู้ใช้นิรนาม