ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักบุญองค์อุปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
นักบุญต่าง ๆ มักได้รับยกย่องให้เป็นองค์อุปถัมภ์ในดินแดนที่ท่านเกิดหรือปฏิบัติศาสนกิจ ในบางกรณีสถานที่นั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับนักบุญขณะยังมีชีวิต แต่ได้เป็นที่ฝังศพหลังจากมรณกรรมก็ถือว่านักบุญนั้นเป็นองค์อุปถัมภ์เมืองนั้น ใน[[ลาตินอเมริกา]]มีหลายเมืองตั้งชื่อตามนักบุญ โดยถือว่านักเดินเรือชาวโปรตุเกสและสเปนมาถึงเมืองตรงกับวันฉลองนักบุญใด ผู้ค้นพบก็จะตั้งชื่อเมืองตามชื่อนักบุญนั้น ทำให้นักบุญนั้นได้กลายเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์เมืองในเวลาต่อมา
 
นักบุญองค์อุปถัมภ์[[อาชีพ|วิชาชีพ]]มาจากอาชีพที่นักบุญนั้นเคยทำขณะยังมีชีวิตอยู่ หรือเคยแสดงการอัศจรรย์ซึ่งเทียบเทียมได้กับอาชีพนั้น ๆ เช่น [[นักบุญเวโรนีกา]]ผู้ถวายผ้าคลุมผมของตนให้พระเยซูใช้ซับ[[พระพักตร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู|พระพักตร์]]ระหว่าง[[มรรคาศักดิ์สิทธิ์|เดินทาง]]ไป[[การตรึงพระเยซูที่กางเขน|ตรึงกางเขน]] แล้วเกิดปาฏิหาริย์รอยพระพักตร์ปรากฏติดบนผ้าผืนนั้น คริสตจักรจึงยกย่องนักบุญเวโรนีกาเป็นองค์อุปถัมภ์[[การถ่ายภาพ]]
 
นิกาย[[โปรเตสแตนต์]]บางคณะ เช่น [[เพรสไบทีเรียน]] ไม่ยอมรับการนับถือหรือให้ความสำคัญกับนักบุญ เพราะถือว่าเข้าข่าย[[การบูชาเทวรูป]]<ref>Duke, AC "Calvinism in Europe, 1540-1610, A collection of Documents" P. 53.</ref>
29

การแก้ไข