ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทยถิ่นเหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|}
:<sup>*</sup> หลังสระสั้นเท่านั้น
=== ลักษณะระบบเสียงสระ ===
==== สระเดี่ยว ====
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ
ผู้ใช้นิรนาม