ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮัมบวร์ค"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
ฮัมบวร์คเป็น จุดใต้สุดของคาบสมุทรจัตแลนด์ทวีปยุโรป ระหว่าง ทางทิศใต้และ ตอนกลางของแถบสแกนดิเนเวีย อยู่ทางทิศตะวันตกของ [[ทะเลเหนือ]] และ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ [[ทะเลบอลติก]]ที่ซึ่งแม่น้ำ เอลลี่มาบรรจบกับแม่น้ำ อัลเตอร์และแม่น้ำไบเอิล ใจกลางเมืองเป็นรอบเบเนนัลเตอร์ และยังมีเขื่อนที่เกิดจาก แม่น้ำ อัลเตอร์เป็นทะเลสาบ เป็นเกาะนวกส์และ เกาะ ชัยฮอยส์กับเกาะ นัยฮอยส์ ในอุทยานแห่งชาติทะเลวัดเดิน ฮัมบวร์ค
==ภูมิอากาศ==
เมืองฮัมบวร์คนั้นได้รับ อิทธิพลจากสภาพภูมิอากาศในมหาสมุทรเป็นส่วนมากและมวลความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแอตแลนติกจึงส่งผลให้ เดือนที่สภาพอากาศร้อนที่สุดคือเดือน มิถุนาคมมิถุนายน กรกฎาคม และ สิงหาคมตามลำดับ ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงนี้คือ 20.1 ถึง 23.5 ° C องศาเซลเซียสและช่วงฤดูหนาวนั้นคือช่วงประมาณเดือน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภฺมิเฉลี่ยอยู่ที่ -0.3 ถึง 1.0 ° C องศาเซลเซียส ดดยหิมะเฉลี่ยจะตกที่ฮัมบวร์คปีละ 1ครั้ง ถึง 2 ครั้งเท่านั้น <ref name=WMO/>
<div style="width:78%">
{{Weather box
ผู้ใช้นิรนาม