ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณรท สนธิไชย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*ประถมศึกษา - [[โรงเรียนราชวินิต]]
*มัธยมศึกษา - [[โรงเรียนสตรีวิทยา]] สาย[[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]-[[คณิตศาสตร์|คณิต]]
*อุดมศึกษา - [[คณะโบราณคดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร]] เอก[[มานุษยวิทยา]] โท[[ภาษาอังกฤษราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]]
 
== ผลงาน ==