ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปัทมวรรณ นิยม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! ปี พ.ศ. !! เรื่อง !! รับบทเป็น!! คู่กับ !! ออกอากาศทาง
|-
| rowspan = "1" | 2530 || align = "center"| วัลลีเชอรี่แอน || align = "center"| วัลลีเชอรี่แอน || align = "center"| - || align = "center"|[[ช่อง 3]]
|-
| rowspan = "1" | 2533 || align = "center"| หนี || align = "center"| น้ำ || align = "center"| [[พลรัตน์ รอดรักษา]] || align = "center"|[[ช่อง 3]]