ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กามเทพจำแลง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์]] รับบทเป็น ทิม พิชยธร
* [[จรินทร์พร จุนเกียรติ]] รับบทเป็น หรรษา (หนูษา)
* [[คริส หอวัง]] รับบทเป็น หอมหมื่นลี้ (หอม)
* [[มิณฑิตา วัฒนกุล]] รับบทเป็น สุคนธา บารมีศรีรำไพพรรณ (ซินดี้)
* [[ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล]] รับบทเป็น อังกาบ ศาสตราวุธศรีแสงทองคะนองกุ๊กกุ๊ก (แองจี้)