ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กามเทพจำแลง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[วิศววิท วงษ์วรรณลภย์]] รับบทเป็น คมกฤช
* [[วิพุธ รัตน์ริมจง]] รับบทเป็น กุ้ง
*[[ณฐพร เตมีรักษ์]] รับบทเป็น ศยามล
* ด.ช.[[ณัฐพัชร์ นิมจิราวัฒน์]] รับบทเป็น เควิน (วัยเด็ก)