ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:โซะตะ ฟุกุชิ"

Piggy417 ย้ายหน้า พูดคุย:โซะตะ ฟุกุชิ ไปยัง พูดคุย:โซตะ ฟุกุชิ: โซะ→โซ (ออกเสียงยาว)
(Piggy417 ย้ายหน้า พูดคุย:โซะตะ ฟุกุชิ ไปยัง พูดคุย:โซตะ ฟุกุชิ: โซะ→โซ (ออกเสียงยาว))
 
(ไม่แตกต่าง)
5,371

การแก้ไข