ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซะตะ ฟุกุชิ"

Piggy417 ย้ายหน้า โซะตะ ฟุกุชิ ไปยัง โซตะ ฟุกุชิ: โซะ→โซ (ออกเสียงยาว)
(Piggy417 ย้ายหน้า โซะตะ ฟุกุชิ ไปยัง โซตะ ฟุกุชิ: โซะ→โซ (ออกเสียงยาว))
 
(ไม่แตกต่าง)
5,371

การแก้ไข