ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความ)
'''สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ''' (Nationalnational university) หรือที่เรียกว่า "มหาวิทยาลัยนอกระบบ" คือ[[มหาวิทยาลัยรัฐ|สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]ที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (Autonomousautonomous university) แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (Blockblock grant) ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
 
== ประวัติ ==
130,908

การแก้ไข