ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริษัทจำกัด"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
7. บริษัทไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ ตามมาตรา 1229<br />
 
8. กฎหมายห้ามไม่ให้ถือหุ้นตนเอง ทำให้ไม่สามารถซื้อหุ้นของตนเองกลับคือคืนได้ ตามมาตรา 1143<br />
 
9. การตั้งชื่อ ต้องมีคำว่า "บริษัท" นำหน้าชื่อ และ คำว่า "จำกัด" ต่อท้าย<br />
ผู้ใช้นิรนาม