เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

| [[ซิลค์แอร์]] || Silk Air || เสียมราฐ สิงคโปร์
|-
| [[ไทยแอร์เอเชีย]] || Thai AirAsia || [[ท่าอากาศยานดอนเมือง|กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง) || เริ่มบิน 9 มิถุนายน 2560 ]]
|-
| [[ทรานส์เอเซียแอร์เวย์]] || TransAsia Airways || ไทเป (เหมาลำ)
ผู้ใช้นิรนาม