ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[ซิลค์แอร์]] || Silk Air || เสียมราฐ สิงคโปร์
|-
| [[ไทยแอร์เอเชีย]] || Thai AirAsia || [[ท่าอากาศยานดอนเมือง|กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง) || เริ่มบิน 9 มิถุนายน 2560 ]]
|-
| [[ทรานส์เอเซียแอร์เวย์]] || TransAsia Airways || ไทเป (เหมาลำ)
ผู้ใช้นิรนาม