ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีในประเทศไทย"

(แก้ไขเล็กน้อย)
| [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
|-
| [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะบริหารธุรกิจ]] || [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย]]
|-
| [[คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี]] || [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
2,374

การแก้ไข