ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การลูกเสือ"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7032671 สร้างโดย 1.47.169.23 (พูดคุย))
{{บทความหลัก|คณะลูกเสือแห่งชาติ}}
 
[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ได้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2454]] โดยทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ([[วชิราวุธวิทยาลัย]] ในปัจจุบัน) และจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียน ต่าง ๆ ให้กำหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้น รวมทั้งพระราชทาน คำขวัญให้ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ”
 
กิจการลูกเสือในประเทศไทยยังคงได้รับการสืบสานให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับนับจนปัจจุบัน โดยมี [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] ทรงเป็นประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และ [[สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี]] ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ
ผู้ใช้นิรนาม