ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{bar box|title=ศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2557<ref>[https://www.m-society.go.th/article_attach/14497/18156.pdf], สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2557, สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</ref>|titlebar=#ddd|left1=ศาสนา|right1=ร้อยละ|float=right|bars={{bar percent|[[พุทธ]]|orange|94.6}} {{bar percent|[[อิสลาม]]|green|4.2}} {{bar percent|[[คริสต์]]|blue|1.1}} {{bar percent|อื่นๆ|red|0.1}}}}
 
[[กรมการศาสนา]] [[กระทรวงวัฒนธรรม]]ให้ทางราชการรับรองศาสนาในประเทศไทยไว้ 5 ศาสนา<ref>[http://www.dra.go.th/th/index.php], กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม</ref> ดังนี้ [[ศาสนาพุทธ]] [[ศาสนาอิสลาม]] [[ศาสนาคริสต์]] [[ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู]] และ[[ศาสนาซิกข์]]
694

การแก้ไข