ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีโทรทัศน์"

{{มุมมองสากล}}
 
[[บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน]] (Terrestrial Television Services) เป็นการดำเนินงานออกอากาศวิทยุโทรทัศน์ ด้วยการส่งสัญญาณคลื่นไปตามอากาศ (มิใช่ส่งขึ้นสู่ชั้นอวกาศ) ซึ่งสามารถใช้เสาอากาศรับสัญญาณคลื่นดังกล่าว เพื่อใช้เครื่องรับโทรทัศน์แปลงเป็นสัญญาณโทรทัศน์เพื่อรับชมได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการรับชมแต่อย่างใด
 
=== บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในประเทศไทย ===
ผู้ใช้นิรนาม