ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประปานครหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า2_ชื่อ = ปริญญา ยมะสมิต
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้ว่าการ
| หัวหน้า3_ชื่อ = ธัญพร ตันติกุลสมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 10รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า4_ชื่อ = ชลิต แก้วไสย
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า5_ชื่อ = กวี อารีกุล
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า6_ชื่อ = สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า7_ชื่อ = สุรีย์ ส.ศรีสุวรรณ
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า8_ชื่อ = ผุสดี ขอมทอง
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า9_ชื่อ = คงเกียรติ เจริญบุญวรรณ
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| ประเภทหน่วยงาน = รัฐวิสาหกิจ
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]
34,739

การแก้ไข