ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หัวหน้า1_ชื่อ = อภิชาติ โตดิลกเวชช์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = ทวีป บุตรโพธิ์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = ทวีป บุตรโพธิ์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ =ณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| ประเภทหน่วยงาน = กรม
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]
34,995

การแก้ไข