ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[ว่าที่ร้อยตรี]] ศรัณย์ สมานพันธ์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/203/9.PDF</ref>
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า3_ชื่อ = นภาไพรวรรณ เศรษฐการพลวัน <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25592560/E/204232/1916.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓134 ตอน ๒๐๔226 ง พิเศษ หน้า ๑๙02 ๑๒15 กันยายน พ.ศ . ๒๕๕๙2560 </ref>
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า4_ชื่อ = ณรงค์ คงคำ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/232/16.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 226 ง พิเศษ หน้า 02 15 กันยายน พ.ศ. 2560 </ref>
| หัวหน้า4_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า5_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า6_ชื่อ =
31,730

การแก้ไข