ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)"

|-
| valign = "top" | 6. [[ไมตรี อินทุสุต|นาย ไมตรี อินทุสุต]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00169756.PDF</ref>
| valign = "top" | 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน30 กันยายน พ.ศ. 2560
|-
| valign = "top" | 7. [[พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์|นาย พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์]]<ref></ref>
| valign = "top" | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
|}
 
33,491

การแก้ไข