เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ไมตรีพุฒิพัฒน์ อินทุสุตเลิศเชาวสิทธิ์]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25582560/E/237220/710.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายไมตรีพุฒิพัฒน์ อินทุสุตเลิศเชาวสิทธิ์)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132134 ตอนพิเศษ 237220 พิเศษ หน้า 710 26 ตุลาคมกันยายน พ.ศ. 25582560 </ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ปลัดกระทรวง
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[ว่าที่ร้อยตรี]] ศรัณย์ สมานพันธ์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/203/9.PDF</ref>
30,714

การแก้ไข