ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

→‎หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ: ระบบเวลาใช้ตัวเลขชั่วโมงและนาทีสองหลัก
(→‎หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ: ระบบเวลาใช้ตัวเลขชั่วโมงและนาทีสองหลัก)
 
* '''วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560'''
** เวลา 707.00 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมศพออกพระเมรุ ท้องสนามหลวง โดยริ้วกระบวนที่ 1 ริ้วกระบวนที่ 2 และริ้วกระบวนที่ 3
** เวลา 17.30 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
** เวลา 22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง
 
* '''วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560'''
** เวลา 808.00 น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ เชิญพระบรมอัฐิสู่พระบรมมหาราชวัง โดยริ้วกระบวนที่ 4
 
* '''วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560'''
694

การแก้ไข