ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
1 เส้น มีค่าเท่ากับ
* 1,920600 [[นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)]]
* 160 [[คืบ]]
* 80 [[ศอก]]
ผู้ใช้นิรนาม