ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

|-
| valign="top" | '''[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]'''
* International School of Engineeringหน่วยวิศวกรรมนานาชาติ (ISEไอเอสอี)[http://www.ise.eng.chula.ac.th/]
| valign="top" | '''Bachelor of Engineering (International Programs)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''
* [[วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร]] (หลักสูตรนานาชาติ)
* [http://www.ise.eng.chula.ac.th/academics/ice/info Information and Communication Engineering (ICE)]
 
|-
69

การแก้ไข