ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ศาสตราจารย์พิเศษ]] [[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]]
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[พรชัย จำรูญพานิชยกุล]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/234/1.PDF</ref>
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า3_ชื่อ =
34,739

การแก้ไข