ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

| [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะเศรษฐศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
|-
| [[คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ]] || [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย]]
|-
| [[คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะเศรษฐศาสตร์]] || [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
2,374

การแก้ไข