ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สองฝั่งคลอง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== รายชื่อนักแสดง ==
{| class="wikitable"
! ปี || พ.ศ. 2535 ||
|-
| '''สถานีออกอากาศ''' || [[ช่อง 7]] ||
|-
| '''ผู้จัดละคร''' || [[ดาราวิดีโอ]] ||
|-
| '''บทโทรทัศน์''' || [[จิตรตาภา]] ||
|-
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || [[ดาราวิดีโอ#ผู้กำกับการแสดงในสังกัด|สยาม สังวริบุตร]] ||
|-
| คุณลาน || [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]] ||
|-
| คุณทับทิม || [[จินตหรา สุขพัฒน์]] ||
|-
| ฉัตร || [[เมทนี บุรณศิริ]] ||
|-
| คุณเฟื่อง || [[ชไมพร จตุรภุช]] ||
|-
| คุณยี่สุ่น || [[จารุวรรณ ปัญโญภาส]] ||
|-
| ท่านเจ้าคุณยุติธรรม || [[ไพโรจน์ ใจสิงห์]] ||
|-
| คุณสาคร || [[วัชรารัศมี สุนทรพนาเวช]] ||
|-
| ท่านเจ้าคุณทหาร || [[จินตหรามานพ สุขพัฒน์อัศวเทพ]] ||
|-
| คุณหญิงย่า || [[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]] ||
|-
| รำพึง || [[วรรณิศา ศรีวิเชียร]] ||
|-
| ยายเสม || [[น้ำเงิน บุญหนัก]] ||
|-
| เจิม || [[ปทุมวดี โสภาพรรณ]] ||
|-
| คุญหญิงอิ่ม || [[พิราวรรณ ประสพศาสตร์]] ||
|-
| อรทัย || [[รุ้งทอง ร่วมทอง]] ||
|-
| || [[วิทยา สุขดำรงค์]] ||
|-
| || [[ทม วิศวชาติ]] ||
|-
| || [[ศิริวรรณ ทองแสง]] ||
|-
| || [[สุดารัตน์ เดชากุล]] ||
| || [[น้ำเงิน บุญหนัก]]
|-
| || [[ประวิทย์ เปรื่องอักษร]] ||
| || [[สุดารัตน์ เดชากุล]]
|-
| || [[แรม วรธรรม]] ||
| || [[ประวิทย์ เปรื่องอักษร]]
|-
| || [[แน่งน้อย แสงสุวิมล]] ||
| || [[แรม วรธรรม]]
|-
| || [[แน่งน้อย แสงสุวิมล]]
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม