ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานคณะกรรมการ
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ศาสตราจารย์พิเศษ]] [[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]]
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์]]พรชัย [[พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาสจำรูญพานิชยกุล]]
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า3_ชื่อ = [[พรชัย จำรูญพานิชย์กุล]]
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า4_ชื่อ = [[มณเฑียร เจริญผล]]
ผู้ใช้นิรนาม