ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว''' ({{lang-en| Department of Women’s Affairs and Famaliy Deveopment}} [[อักษรย่อ]]:สค.) หน่วยงานในสังกัด[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] เป็นหน่วยงานเสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
 
== ประวัติความเป็นมา ==
ผู้ใช้นิรนาม