ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนนาวังศึกษาวิช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== รายนามผู้บริหารสถานศึกษา ==
{|class="PrvPe0b"
! width="50" style="background: #ff0000;text-align: center;"| ลำดับ
! width="300" style="background: #ff0000;text-align: center;"| รายนาม
! width="200" style="background: #ff0000;text-align: center;"| ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
|-
| 1 || นายพีรพล ศรีเหล่า || พ.ศ. 2521 - 2524
ผู้ใช้นิรนาม