ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โตเกียว"

เพิ่มขึ้น 86 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
{{บทความหลัก|ประวัติศาสตร์โตเกียว}}
[[ไฟล์:EdoCastleMoatWallBuilding.jpg|thumb|left|220px|[[พระราชวังหลวงโตเกียว|พระราชวังหลวง]] ที่ประทับของ [[จักรพรรดิญี่ปุ่น|พระจักรพรรดิ]]]]
[[File:Ginza in 1933.JPG|thumb|left|220px|โตเกียว ใน ค.ศ. 1933]]โตเกียวแต่เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อเอะโดะ ต่อมาใน ค.ศ. 1457 [[ปราสาทเอะโดะ]] ได้ถูกสร้างขึ้น และต่อมาในปีทศวรรษที่ 1590 เป็นยุคที่ [[โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ]] ได้เริ่มปราบหัวเมืองต่างๆ ซึ่งภายหลังจากปราบหัวเมืองต่างๆ ลงได้อย่างราบคาบแล้ว ใน ค.ศ. 1603 เขาได้สถาปนา [[รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ|รัฐบาลโชกุน]] ขึ้นปกครองประเทศ โดยมีเอะโดะเป็นที่ตั้งของ "บะกุฟุ" (แปลตรงตัว: ค่ายทหาร, พฤตินัย: ทำเนียบรัฐบาล) และสถาปนาตนขึ้นเป็น [[โชกุน]] เมืองเอะโดะจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลทหารของเขาซึ่งมีอำนาจปกครองทั้งประเทศ ในช่วงเวลาต่อมาใน [[ยุคเอะโดะ]] เมืองเอะโดะก็ขยายตัวขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก โดยมีประชากรมากกว่า 1 ล้านคนใน [[คริสต์ศตวรรษที่ 18]] <ref>{{cite book
| title = Edo and Paris: Urban Life and the State in the Early Modern Era
| last = McClain
ผู้ใช้นิรนาม