ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราสาทโอซากะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| pref = 大坂城
| ar_called = ปราสาททอง (金城)
| tower_struct = ศิลปะ[[สมัยโทะโยะโตะมิ]] และ<br />[[ยุคเอะโดะ|สมัยโทะงุงะวะ]]
| builders = [[โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ]] (豊臣秀吉)/[[โทะกุงะวะ อิเอะยะสึ]]
| build_y = [[พ.ศ. 2126]]
| rulers = [[ตระกูลโทะโยะโตะมิ]] [[ตระกูลโอะกุฮิระ]] และ[[ตระกูลโทะกุงะวะ]]
| reject_y = [[พ.ศ. 2411]]
}}
 
'''ปราสาทโอซะกะ''' ({{ญี่ปุ่น|大坂城 หรือ 大阪城|Ōsaka-jō}}) เป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตชูโอ [[จังหวัดโอซะกะ]] [[ประเทศญี่ปุ่น]] เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทในช่วงสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ใน[[ยุคอะซุชิโมะโมะยะมะซุชิ-โมะโมะยะมะ]]<ref>{{cite web|url=http://www.osaka-info.jp/en/culture/2007may/01.html |title=Uemachidaichi : OSAKA-INFO - Osaka Visitor's Guide |publisher=Osaka-info.jp |date= |accessdate=2013-02-15}}</ref>
 
== ลักษณะเด่น ==
ผู้ใช้นิรนาม