ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลเอโดะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ''' ({{ญี่ปุ่น|徳川幕府|Tokugawa bakufu}}) หรือ '''รัฐบาลเอะโดะ''' ({{ญี่ปุ่น|江戸幕府|Edo bakufu}}) เป็นระบบการปกครองแบบ[[ศักดินา]] สถาปนาโดย[[โทะกุงะวะ อิเอะยะสุ]] (徳川家康 ''Tokugawa Ieyasu'') มีผู้ปกครองสูงสุดเป็น[[โชกุน]] (将軍 ''shōgun'') ซึ่งต้องมาจาก[[ตระกูลโทะกุงะวะ]] (徳川氏 ''Tokugawa-shi'') เท่านั้น ในสมัยที่[[ประเทศญี่ปุ่น]]ถูกปกครองโดยรัฐบาล[[โชกุน]]นั้น จะเรียกว่า[[ยุคเอะโดะ]] (江戸時代 ''edo-jidai'') ตามชื่อเมือง[[เอะโดะ]] ซึ่งรัฐบาลโชกุนสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ ปัจจุบัน คือกรุง[[โตเกียว]] (東京 ''Tōkyō'') มี[[ปราสาทเอะโดะ]] (江戸城 ''Edo-jō'') เป็นศูนย์กลางการปกครองตั้งแต่ [[ค.ศ. 1603]] - [[ค.ศ. 1868|1868]] จนกระทั่งถูก[[สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ]] (明治天皇 ''Meiji-tennō'') ล้มล้างไปใน[[การปฏิรูปสมัยเมจิ]] (明治維新 ''Meiji Ishin'')
 
หลังจาก[[ยุคเซงโงะกุ]] (戦国時代 ''Sengoku-jidai'') หรือยุคไฟสงคราม [[โอดะ โนะบุนะงะ]] (織田 信長 ''Oda Nobunaga'') และ[[โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ]] (豊臣 秀吉 ''Toyotomi Hideyoshi'') ได้ร่วมกันรวมอำนาจสู่ศูนย์กลาง และตั้งเป็นรัฐบาลกลางขึ้นอีกครั้งใน[[ยุคอะซึจิ -โมะโมะยะมะ]] (あづちももやまじだい ''Azuchi momoyama jidai'') ซึ่งเป็นยุคสั้นๆ ก่อน[[ยุคเอะโดะ]] ต่อมา หลังจาก[[ยุทธการเซะกิงะฮะระ]] (関ヶ原の戦い ''Sekigahara no Tatakai'') ซึ่งเป็นการรบครั้งใหญ่ใน[[ค.ศ. 1600]] การปกครองและอำนาจทั้งหมด ได้ตกอยู่ในมือของ[[โทะกุงะวะ อิเอะยะสุ]]โดยเบ็ดเสร็จ และสถาปนาตนเองเป็น[[โชกุน]]ในปี [[ค.ศ. 1603]] ซึ่งเป็นไปตามประเพณีโบราณ ที่ผู้เป็นโชกุนจะต้องสืบเชื้อสายจากต้น[[ตระกูลมินะโมะโตะ]] (源 ''Minamoto'')
 
ในยุคของโทะกุงะวะ ต่างจากยุคโชกุนก่อนๆ คือมีการนำระบบชนชั้นที่เริ่มใช้โดย[[โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ]] มาใช้อีกครั้งอย่างเข้มงวด โดยชนชั้นนักรบ หรือ[[ซามูไร]] (侍 ''Samurai'') อยู่บนสุด ตามด้วยชาวนา ช่างฝีมือ และพ่อค้า การใช้ระบบชนชั้นอย่างเข้มงวดและไม่ยืดหยุ่นได้ทำให้เกิดจลาจลมาตลอดสมัย [[ภาษี]]ที่เรียกเก็บจากชนชั้นชาวนานั้น อยู่ในอัตราคงที่โดยไม่คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆของค่าเงิน ส่งผลให้รายได้ภาษีที่เรียกเก็บจากชนชั้นซามูไร ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆตลอดยุค ซึ่งสาเหตุนี้ ก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างซามูไรผู้ทรงเกียรติแต่ฐานะทางการเงินต่ำลงเรื่อยๆจากการจ่ายภาษี กับชาวนาผู้มีอันจะกิน เกิดเป็นการปะทะกันหลายต่อหลายครั้งที่เริ่มจากเหตุการณ์เล็กๆรุกลามเป็นเหตุการณ์วุ่นวาย อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงระบบสังคม[[ยุคเอะโดะ]]ได้ ตราบจนการเข้ามาของชาวตะวันตก
 
== การปกครอง ==
การปกครองของรัฐบาลโชกุนเอะโดะนั้นเรียกว่า ''[[บะกุฮัง เทเซ]]'' ({{ญี่ปุ่น|幕藩体制|Bakuhan teisei}}) คือระบอบที่ประกอบไปด้วย '''''บะกุฟุ''''' ({{ญี่ปุ่น|幕府|Bakufu}}) อันเป็นการปกครองส่วนกลาง และ'''''ฮัง''''' ({{ญี่ปุ่น|藩|han}}) ซึ่งเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค มีลักษณะการปกครองตามแบบระบอบ[[ศักดินาสวามิภักดิ์]] (Feudalism) คือการที่รัฐบาลส่วนกลางแบ่งสรรปันส่วนที่ดินให้แก่ขุนนางไปปกครอง โดยที่ขุนนางเหล่านั้นมีอำนาจเหนือประชาชนและทรัพยากรในแคว้นของตนเอง โดยที่จะต้องให้กองกำลังทหารแก่รัฐบาลกลางเมื่อร้องขอเป็นการตอบแทน
 
===บะกุฟุ===
ผู้ใช้นิรนาม