ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โตเกียว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''โตเกียว''' ({{nhg|東京|โทเกียว}}<!--; {{เสียง|Ja-Tokyo.ogg|help=no}}-->) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า '''มหานครโตเกียว''' ({{nhg2|東京都|โทเกียว-โตะ}}; Tokyo Metropolis) หรือ ชื่อในอดีตว่า '''เอะโดะ''' เป็น [[เมืองหลวง]] ของ [[ประเทศญี่ปุ่น]] มีระบบ[[การปกครองแบบพิเศษ]]ซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบ [[จังหวัดของญี่ปุ่น|จังหวัด]] และ [[เมืองของญี่ปุ่น|เมือง]] ไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ [[เขตอภิมหานครโตเกียว]] จัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35,237,000 คน <ref>http://esa.un.org/unup/</ref>) เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว [[แขวงพิเศษของโตเกียว|23 แขวงการปกครองพิเศษ]] มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน <ref>[http://www.nationsonline.org/oneworld/bigcities.htm รายชื่อเมืองที่มีประชากรสูงที่สุดในโลก] {{en icon}}</ref> ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จำนวนประชากรทั้งหมดของโตเกียว มีทั้งหมดกว่า 35 ล้านคน โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาค [[คันโต]] ของญี่ปุ่น คำว่า "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" ในโตเกียวยังเป็นที่ตั้งของ [[พระราชวังวังหลวงโตเกียว|พระราชวังหลวง]] ของ [[จักรพรรดิญี่ปุ่น|สมเด็จพระจักรพรรดิ]]
 
กรุงโตเกียวเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา [[โอลิมปิกฤดูร้อน 1964|โอลิมปิกปี 1964]] และจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 2 ในปี ''[[โอลิมปิกฤดูร้อน 2020|2020]]'' ระหว่างวันที่ [[24 กรกฎาคม]] – [[9 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2563]]
 
== ชื่อเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม