ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอะโดะ"

เปลี่ยนทางหน้าไป โตเกียว
(เปลี่ยนทางหน้าไป โตเกียว)
 
#เปลี่ยนทาง [[โตเกียว]]
'''เอะโดะ''' (江戸) ในภาษาญี่ปุ่น อาจหมายถึง:
 
* '''นครเอะโดะ''' (江戸, ความหมาย ''ประตูสู่อ่าว'') เป็นชื่อเก่าของ[[กรุงโตเกียว]] เมืองหลวงของ[[ประเทศญี่ปุ่น]] ตั้งอยู่ที่[[อ่าวโตเกียว]] และเป็นที่ตั้งของ [[ปราสาทเอะโดะ]]ที่สร้างเมื่อปี [[พ.ศ. 2000]] โดย [[โอตะ โดคัน]]
 
* '''[[ยุคเอะโดะ]]''' (江戸時代, ''เอะโดะจิได'') เป็นชื่อยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2143 - 2410 ในยุคนี้ญี่ปุ่นถูกปกครองโดยโชกุน[[ตระกูลโทะกุงะวะ]]
 
* '''[[แม่น้ำเอะโดะ]]''' แม่น้ำในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น
 
{{แก้กำกวม}}
ผู้ใช้นิรนาม