ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิสตันบูล"

เพิ่มขึ้น 68 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
จักรพรรดิ[[คอนสแตนตินมหาราช]]แห่งจักรวรรดิโรมันได้ย้ายมาสร้างกรุงโรมใหม่ (Nova Roma) ที่ไบแซนเทียม แต่คนส่วนมากมักนิยมเรียกว่าเมือง "คอนสแตนติโนเปิล" มากกว่า ในภายหลัง[[จักรวรรดิโรมันตะวันออก]]ที่มีเมืองหลวงคือคอนสแตนติโนเปิลมักถูกเรียกว่า "[[จักรวรรดิไบแซนไทน์]]" คอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปยุคนั้น หลัง[[สงครามครูเสดครั้งที่ 4]] คอนสแตนติโนเปิลถูกยึดและเผาทำลาย ก่อนจะถูกยึดกลับคืนได้ในภายหลัง
 
หลังจากล่มสลายของกรุงโรมและจักรวรรดิโรมันตะวันตก คอนสแตนติโนเปิลกลายเป็นเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวของจักรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นศูนย์กลางของ[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์|ศาสนาคริสต์ นิกายกรีกอีสเทิร์นออเธอร์ด็อกซ์โธด็อกซ์]] โดยมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างเช่น [[โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย]] เป็นต้น
 
=== จักรวรรดิออตโตมัน ===
830

การแก้ไข