ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รูปแบบปรากฏ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[File:Coquina variation3.jpg|thumb|right|250px|The [[mollusc shell|shells]] of individuals within the [[bivalve]] [[Mollusca|mollusk]] species ''[[Donax variabilis]]'' show diverse [[animal coloration|coloration]] and [[patterns in nature|patterning]] in their phenotypes.]]
[[File:Punnett square mendel flowers.svg|thumb|right|Here the relation between [[genotype]] and phenotype is illustrated, using a [[Punnett square]], for the character of petal color in pea plants. The letters B and b represent [[gene]]s for color, and the pictures show the resultant flowers.]]
'''ลักษณะปรากฎ''' หรือ '''รูปแบบปรากฎ''' ({{lang-en|phenotype}}) หมายถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฎให้เห็นได้หรือตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องตรวจลงไปถึงระดับพันธุกรรม ลักษณะเหล่านี้ เช่น รูปร่าง การพัฒนา คุณสมบัติทางสรีรวิทยา คุณสมบัติทางชีวเคมี พฤติกรรม หรือผลที่เกิดจากพฤติกรรม (เช่น รูปร่างใยแมงมุม) ลักษณะปรากฎเหล่านี้เป็นผลจากการแสดงออกของพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเรียกว่า [[ลักษณะพันธุกรรม]] ({{lang-en|genotype}}) ซึ่งอาจมีหรือไม่มีผลจากสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้
[[หมวดหมู่:พันธุศาสตร์คลาสสิก]]
14,672

การแก้ไข