ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
*สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
| valign = "left" style="background: Lavender " |
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต'''
 
*สาขาวิชาการบิหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
| valign = "left" style="background: Lavender " |
|-
2,374

การแก้ไข